in opbouw

Studyspace

Vind de beste plekken om in Brussel te studeren

Verzamelen van persoonlijke gegevens

De persoonlijke gegevens die ons worden verstrekt in het kader van een abonnement op de newsletter, een informatieaanvraag of een verzoek om een dienst of een publicatie staan onder de controle van het Brussels Planningsbureau.


Verwerkingsdoeleinden en wettelijke grondslagen

Deze gegevens worden uitsluitend gebruikt om te antwoorden op uw vraag en om u een optimale dienst te verstrekken. Bovendien worden deze gegevens uitsluitend gebruikt door het Brussels Planningsbureau en worden ze niet aan derden overgedragen of verkocht. Ze kunnen worden opgenomen in een database van gebruikers en worden op vertrouwelijke wijze behandeld, conform de bepalingen in de Ordonnantie van 29 juli 2015 houdende de oprichting van het Brussels Planningsbureau, van de verordening betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens (AVG) en van de wet van 30 juli 2018 over de bescherming van de persoonlijke levenssfeer met betrekking tot de verwerking van gegevens met een persoonlijk karakter.


Bewaartijd

De bewaartijd :

 • verzamelde gegevens worden bewaard de tijd die nodig is voor de doeleinden van de behandeling;
 • van uw IP-adres in Google Analytics is 26 maanden;
 • van de cookies op uw computer: tijdens uw bezoek, niet verder;

In uitzonderlijke gevallen en op vraag van een overheid, bijvoorbeeld in het kader van een juridische procedure, kunnen uw persoonlijke gegevens langer bewaard worden.


Gebruik van cookies

Voor statistische doeleinden, maakt de website perspective.brussels gebruik van cookies.

Cookies zijn kleine informatiebestanden die automatisch opgeslagen worden op de schijf van uw computer wanneer u een website bezoekt. Deze laten toe om geanonimiseerde informatie te verzamelen over bijvoorbeeld het type browser, de surftijd, de gedownloade bestanden etc.

De configuratie van de meeste browsers laat u toe om cookies te accepteren of te weigeren en u te verwittigen telkens een cookie gebruikt wordt. U bent vrij om deze cookies te weigeren. Tenzij anders aangegeven, worden alle toegewezen cookies op het einde van een sessie automatisch verwijderd.

De volgende cookies worden gebruikt :

 1. Cookies die nodig zijn voor het goed functioneren van de website :
  • has_js : laat toe om te bepalen of uw browser javascript aanvaardt of niet (per sessie)
  • cookie-pop : om te onthouden dat u de cookie accepteert
 2. Statistische cookies voor Google-Analytics :
  • _ga
  • _gid
  • _gat
  • utma (2 jaar)
  • s_utmb (30 minuten)
  • utmc (sessie van de bezoeker)
  • utmz (6 maanden)

Veiligheid

Het Brussels Planningsbureau neemt alle gepaste technische en organisatorische maatregelen om de gegevensbescherming te garanderen.


Uw rechten: inzage, informatie, rechtzetting, verzet, wissen, klacht

U geniet een recht van inzage in uw gegevens alsook het recht om u te verzetten tegen de verwerking, een klacht in te dienen of om uw gegevens te wijzigen of te doen schrappen.

Daartoe dient u contact op te nemen met onze functionaris voor gegevensbescherming / Data Protection Officer (DPO), met bijvoeging van een kopie van uw nationale identiteitskaart, via de volgende contactgegevens :

Of naar de Gegevensbesc

 • via e-mail: privacy.dpo@perspective.brussels
 • per brief: perspective.brussels, Brussels Planningsbureau, Ter attentie van de Functionaris voor ge gevensbescherming – DPO, Naamsestraat 59 te 1000 Brussel

hermingsautoriteit (GBA) via de volgende contactgegevens:


Newsletter en mailing

Indien u in de toekomst geen newsletters of e-mails meer van ons wilt ontvangen, kunt u contact met ons opnemen op het adres communication@perspective.brussels